PLANIFICAREA ENERGETICĂ LA NIVEL LOCAL – MASTER PLANUL ENERGETIC al municipiului IAŞI

Agenţia Locală Pentru Gestionarea Eficientă a Problematicii Energiei şi Mediului din Iaşi – ALGEPEM Iaşi (www.algepem-is-energy.ro) este o asociaţie nonguvernamentală, înfiinţată în 2000 de Primăria Iaşi prin Programul Comisiei Europene – DGTREN – SAVE.

Agenţia Locală Pentru Gestionarea Eficientă a Problematicii Energiei şi Mediului din Iaşi – ALGEPEM Iaşi (www.algepem-is-energy.ro) este o asociaţie nonguvernamentală, înfiinţată în 2000 de Primăria Iaşi prin Programul Comisiei Europene – DGTREN – SAVE, având pe plan local parteneri în rândul companiilor de utilităţi publice locale, precum RATP, CET, Romgaz, SALUBRIS, dar şi Agenţia Română de Conservarea Energiei şi Agenţia pentru protectia Mediului. ALGEPEM Iaşi derulează proiecte de eficienţă energetică ce urmăresc promovarea unor soluţii şi practici manageriale atât la nivelul agenţilor economici, cât şi al consumatorilor casnici. ALGEPEM Iaşi este una dintre cele 3 astfel de agenţii care există în România, celelalte două fiind localizate în Braşov şi Miercurea Ciuc.

ALEGEM Iaşi a realizat primul si singurul Masterplan Energetic din România (MPE) care analizează situaţia sectorului energetic din municipiul Iaşi (de la problemele de ordin tehnico-economic ale sistemelor de producere până la distribuţia şi transportul energiei), pe diverse sectoare de activitate (sectorul rezidenţial, transport, industrie, terţiar) şi tipuri de consum. Masterplanul energetic din Iaşi are ca principal obiectiv identificarea sectoarelor de maxim interes pentru municipalitate din punct de vedere al potenţialului de reducere a consumurilor de energie şi combustibili din municipiu, respectiv, stabilirea direcţiilor de acţiune a autorităţilor locale în sensul creşterii eficienţei de utilizare a energiei.

Dl. Eduard Pungaru, expert în eficienţa energetică, coordonatorul proiectului la vremea respectivă, în prezent Preşedinte al Autorităţii Române pentru Conservarea Energiei – ARCE Iaşi, prezintă pe scurt acest material:

“Pornind de la faptul că la nivelul anului 2001, din consumul final de energie în România (de peste 22 mil.tep) aproximativ 32.1% este atribuit sectorului rezidenţial, apare necesitatea planificării energetice la nivel local.

Municipiul Iaşi poate fi considerat un pionier al elaborării unui “Plan de Eficienţă Energetică” sau “Master Plan Energetic” (MPE). Preocupările în acest sens au apărut încă din anul 1997, când graţie unui proiect finanţat de UE specialişti din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, Regiei de Termoficare, Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice şi un reprezentant al Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei – Filiala Teritorială Iaşi, au participat la o serie de seminarii, unde, experţi din UE au prezentat metodologia de întocmire a unui MPE. La nivelul Municipiului Iaşi, s-a format un colectiv coordonat de reprezentantul ARCE, care a realizat o primă formă a MPE pentru Municipiul Iaşi la nivelul anului 1997.

Elaborarea acestui MPE s-a confruntat cu diverse obstacole, atât de natură tehnică, cât şi de natură politică.

Din punct de vedere tehnic, colectarea datelor necesare întocmirii balanţelor de energie şi poluare a fost extrem de dificilă, în România neexistând încă baze de date centralizate la nivel local, cu privire la consumuri energetice şi emisii poluante asociate pe domeniile de interes pentru autorităţile locale.

Din punct de vedere politic, dificultăţile întâmpinate s-au datorat fie neînţelegerii importanţei întocmirii unui asemenea plan general de eficienţă energetică la nivel municipal, fie datorate schimbărilor de orientare politică ale factorilor de decizie de la nivel local, în urma alegerilor, având uneori drept consecinţă chiar nerecunoaşterea utilităţii agenţiei locale (ALGEPEM) şi deci nesusţinerea activităţii ei în elaborarea MPE.

MPE a fost elaborat, pornind de la o schemă de principiu generală, care a urmărit:
 întocmirea unui bilanţ global de referinţă pentru anul 2000 incluzând bilanţul energie şi bilanţul poluare pe sectoare de interes: rezidenţial, terţiar, transporturi, industrie;
 întocmirea unui bilanţ de perspectivă pentru anul 2010 pornind de la un scenariu privind evoluţia principalilor indicatori economici şi demografici;
 elaborarea unui plan de măsuri cu precizarea direcţiilor principale de acţiune şi elaborarea unui program de eficienţă energetică la nivelul Municipiului Iaşi.

În actuala formă a MPE Iaşi nu este deocamdată inclusă şi o analiză tehnico-economică detaliată a măsurilor de eficienţă energetică propuse, existând doar valori estimative ale investiţiilor, ale economiilor de energie care s-ar obţine, deci şi o estimare a duratei de recuperare precum şi o identificare a posibilelor surse de finanţare.

În concluzie, elaborarea de MPE–uri la nivelul marilor aglomerări urbane, trebuie să devină o preocupare majoră a autorităţilor locale, dat fiind faptul că existenţa strategiilor şi a planurilor de măsuri pentru creşterea eficienţei energetice la nivel local sunt deja reglementate, dar în primul rând pentru a avea o radiografie clară a situaţiei energetice, a identificării domeniilor de interes pentru autorităţi şi nu în ultimul rând pentru a avea o imagine de perspectivă a evoluţiei din punct de vedere energetic a localităţii.”

Documentul este disponibil la adresa www.algepem-is-energy.ro/masterplan.pdf.

Cadrul naţional pentru eficienţa energetică
În perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, politica energetică suferă adaptari la cerinţele economiei de piaţă şi a reglementărilor europene în domeniu, România având deja elaborată o strategie naţională în domeniul eficienţei energetice.

De asemenea, în contextul necesităţii extinderii autonomiei locale şi al importanţei componentei energetice în serviciile publice municipale, consiliile locale se văd în situaţia asumării unui nou şi important rol, acela de stabilire a unei strategii de eficienţă energetică şi a unui management modern în acest sector, care să fie în acord cu strategia naţională.

Există cel putin trei motive care justifică o astfel de preocupare:

FINANCIAR
A economisi energie înseamnă a economisi bani. Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât este acceptată ideea că preţul combustibililor, deci şi al energiei, se aliniază la preţurile practicate pe piaţa europeană. Economia de energie nu înseamnă neaparat investiţii foarte mari. Se poate începe prin monitorizarea consumurilor de energie care să conducă în primă fază la măsuri organizatorice pentru identificarea şi reducerea pierderilor de energie de natură întâmplătoare sau cauzate de lipsa de preocupare ori de un slab management energetic la nivel de conducere.

Desigur sunt absolut necesare şi programe de investiţii pentru care trebuie mai întâi identificate sursele de finanţare şi completarea modalităţilor clasice de finanţare cu metode noi, cum ar fi finanţarea cu a treia parte. Înlocuirea monopolului unui singur furnizor de servicii publice cu un sistem concurenţial este o primă condiţie în realizarea unei schimbări benefice în cadrul comunităţii locale.

SOCIAL
Economisirea energiei prin reabilitarea actualei infrastructuri a serviciilor publice va conduce în mod direct la creşterea calităţii acestor servicii şi a gradului de confort al cetăţenilor.
Este total greşită şi în acelaşi timp păguboasă, concepţia rămasă din anii anteriori în care economisirea energiei este legată de sacrificarea confortului consumatorului individual.

Câştigarea încrederii consumatorilor în calitatea şi constanţa serviciilor oferite este un factor psihologic important în dobândirea unui comportament civic de economisire a tuturor formelor de energie din partea acestora. Pentru aceasta este nevoie ca utilizatorul final să dispună de mijlocul de reglare a cantităţii de energie consumată (căldura, apă caldă, apă rece, gaze naturale etc.) şi de măsurare a acesteia.

POLITIC
Reglementările legislative actuale din sectorul administraţiei locale prin care localităţile care posedă sisteme centralizate de utilităţi pot beneficia de fonduri pentru reabilitarea acestor sisteme numai în condiţiile existenţei unei strategii locale cu privire la sistemele centralizate de încălzire, precum şi prevederile legii 199/2000 – republicată “Legea privind utilizarea eficienţei energiei”, care impune existenţă unor planuri de măsuri privind eficienţa de utilizare a energiei în localităţile cu peste 20.000 de locuitori, impun preocupări ale autorităţilor publice locale în acest sens.

Pentru aceasta este necesar ca la nivelul autorităţilor locale să existe nuclee de specialişti care să cunoască în detaliu situaţia existentă, ce, cât şi mai ales cum se consumă, să monitorizeze consumurile de energie la nivelul municipalităţii şi să stabilească strategii de eficientizare a acestora. În plus, autorităţile locale au posibilitatea realizării unui cadru legislativ şi instituţional care să ofere premizele pentru stimularea eficienţei energetice în sectoarele aparţinând domeniului public şi nu numai.